GORZKIE ŻALE
CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ DRUGA CZĘŚĆ TRZECIA

W okresie Wielkiego Postu w ramach nabożeństwa pasyjnego śpiewane są pieśni opowiadające o męce Pańskiej. Nazwa tego nabożeństwa pochodzi od pierwszych słów pieśni: „Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie". "Gorzkie Żale" zostały ułożone i wydane drukiem w r. 1707 za staraniem istniejącego wówczas przy kościele parafialnym św. Krzyża w Warszawie arcybractwa św. Rocha, a zwłaszcza protektora bractwa, ks. Wawrzyńca Benika. Piękno hymnów opiewających w prostych słowach szczegóły męki i śmierci Pana Jezusa sprawiło, że nabożeństwo to odprawiane jest dziś we wszystkich polskich kościołach.

Na kolejnych stronach przedstawiono teksty pieśni wraz z podkładem muzycznym. Zapraszam do śpiewania i rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Polecane strony   Kontakt